Wybór źródła

Po uruchomieniu Baza -> Import respondentów w pierwszej kolejności wyświetla się okno z wyborem źródła danych. Do wyboru mamy następujące możliwości:

  1. Import z pliku Excel (xls lub xlsx)
  2. Import z bazy Microsoft Access (mdb)
  3. Import z bazy PostgreSQL
  4. Import z bazy MySQL
  5. Import z bazy Microsoft SQL Server
  6. Import z centralnej bazy respondentów

Po wybraniu źródła i kliknięciu przycisku Dalej system kieruje nas przez dodatkowe opcje specyficzne dla wybranego źródła.