Import bazy z projektu

Wprowadzone zostały zmiany w exporcie baz danych z projektu. Od strony wizualnej export baz jest teraz w formie okna 'Wizard' dzięki czemu proces exportu jest bardziej intuicyjny dla użytkownika. Dodatkowo mamy możliwość exportu do różnych baz danych (MSSQL, MySQL, PostgreSQL) dzięki czemu możemy system integrować z innymi systemami.