Kodowanie pliku

Zostało dodane możliwość wyboru kodowania pliku csv. Pozwala to wyeksportować bazy respondentów zapisane z użyciem kodowania specyficznego dla danego kraju.