Rejestracja

  1. 1.2.8 Centralna baza
    1. 1.2.8.1 Rejestracja
    2. 1.2.8.2 Losowanie
    3. 1.2.8.3 Historia

Rejestracja bazy polega na podaniu nazwy i kilku danych opisowych (Klient, Branża, Osoba odpowiedzialna). Po zarejestrowaniu bazy system tworzy bazę w systemie o określonej strukturze.