Historia

  1. 1.2.8 Centralna baza
    1. 1.2.8.1 Rejestracja
    2. 1.2.8.2 Losowanie
    3. 1.2.8.3 Historia

Każdy kontakt z respondentem rejestrowany jest w tabeli Historia użycia.

Historia kontaktów rejestrowana jest tylko dla wspólnych statusów bazy oraz zdefiniowanych w projekcie.