Ograniczanie dostępu do kolumn

Główne zmiany w aplikacji Research Operation Utility związane są z dostosowaniem Platformy CADAS do Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, potocznie zwanym RODO. Dzięki wprowadzonym zmianom możemy zdefiniować grypy użytkowników uprawnione do przeglądania i modyfikacji danych chronionych przechowywanych w bazach: użytkowników, respondentów lub wyników. Pozwala to ograniczyć zakres osób mających dostęp do danych osobowych oraz zwiększyć bezpieczeństwo przechowywanych danych.

W systemie możemy zdefiniować kategorię użytkowników z dostępem do danych chronionych oraz kategorię z ograniczonym dostępem. Dla użytkowników z ograniczonym dostępem poufne dane są wyświetlane w formie nieczytelnej uniemożliwiającej jednoznaczną identyfikację respondenta.