Definiowanie kategorii z dostępem

Administratorzy mogą zdefiniować kategorie użytkowników, które mogą lub nie powinny mieć dostępu do poufnych danych w bazie respondentów, bazie wynikowej oraz danych osobowych użytkowników.

W menu Administracja -> Dostęp do modułów możemy określić, które kategorie użytkowników mogą zobaczyć ukryte dane wybierając:

  • Dostęp do danych osobowych (pytań metryczkowych)
  • Dostęp do danych osobowych (pól w bazie respondentów)
  • Dostęp do danych osobowych (danych użytkowników)

W przypadku potrzeby rozdzielenia użytkowników danej kategorii należy w Zarządzaniu użytkownikami stworzyć nową kategorię, następnie w Dostępie do modułów przekopiować wszystkie uprawnienia, zmieniając jedynie określone pozycje.