Jeżeli masz podpisaną umowę serwisowa z firmą CADAS Software Sp. z o.o. nie musisz się martwić, iż zewnętrzna firma ma dostęp do danych osobowych powierzonych przez klientów lub pozyskanych w trakcie realizacji badania. Procedury serwisowe są tak ustalone, iż serwisant ma dostęp do systemu CADAS przy pomocy konta superusera admin, który ma dostęp do wszystkich modułów ale bez wglądu w dane uprzednio oznaczone przez Administratora jako chronione. Domyślnie serwisant widzi wszystkie dane osobowe w postaci zaszyfrowanej, bez możliwości zmiany i konfiguracji.

W ramach czynności serwisowych zabronione są jakiekolwiek operacje przetwarzania źródłowych danych z bazy danych takich jak: zrzut bazy (dump), odtworzenie bazy (restore), migracja danych na inny serwer bez uprzedniego powierzenia tych czynności przez ADO na mocy odpowiedniej umowy.