Główne zmiany w wersji 4.99 związane są z dostosowaniem Platformy CADAS do Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, potocznie zwanym RODO.

Przede wszystkim wprowadzone zostały procedury oznaczania danych chronionych oraz automatycznej pseudoanimizacji oznaczonych danych w interfejsie użytkownika, dzięki czemu dostęp do danych przetwarzanych przechowywanych w systemie w różnych rolach jest precyzyjnie konfigurowany i restrykcyjny. Wykorzstana metoda pseudoanimizacji polegająca na skróceniu wybranych wartości, tak aby odczytanie ich faktycznego znaczenia było niemożliwe jest (PROPOZYCJIA: według ROOD, w opinii Grupy Roboczej, Europejskiego organu doradczego) dostateczną metody minimalizacji ryzyka naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Wprowadzono procedurę rejestrowania w jednej Centralnej bazie baz respondentów z różnych projektów realizowanych na tej samej grupie respondentów. Oprócz wielu dobrodziejstw realizacji badań na wspólnej bazie, nowe rozwiązanie oferuje ogromne ułatwienie dla RODO w tym pseudonimizację danych osobowych zgodnie z wytycznymi RODO.