Badania CATI, CAPI i MOBI realizowane są dzięki rozbudowanej siatce ankieterskiej, często dwustopniowej. Dane osobowe przechowywane są w systemie w celach kontaktowych, rozliczeniowych niezbędnych do realizacji umów. Przynależą tutaj w szczególności zwykłe (w rozumieniu RODO) dane osobowe koordynatorów, badaczy, analityków, kontrolerów oraz innych użytkowników korzystających z systemu. W celu ograniczenia dostępu do tych danych administratorzy (ADO) mogą zdefiniować kategorie użytkowników, które mogą lub nie powinny mieć dostępu do chronionych danych sieci ankieterskiej.

W menu Administracja -> Dostęp do modułów możemy określić, które kategorie użytkowników mogą zobaczyć ukryte dane, zaznaczając Dostęp do danych osobowych (dane użytkowników).

Staraj się ograniczyć liczbę osób z dostępem do chronionych danych do niezbędnego minimum.

W przypadku sieci dwustopniowej ogranicz koordynatorom dostęp do użytowników tylko jego sieci tak aby nie mógł zobaczyć użytkowników pracujących w innej podsieci oraz osoby pracujące w firme.

Tylko osoby upoważnione przez administratora (ADO) mogą mieć dostęp do danych osobowych.

Dostęp do chronionych danych użytkowników powinien być ograniczony tylko do wąskiej grupy osób zarządzających siecią oraz rozliczających ankieterów. Na etapach: analizy wyników, kodowania wyników, obsługi baz dostęp powinien być ograniczony.