W przypadku próby exportu w module exportu wyników Export -> Export wyników do zewnętrznego pliku (xlsx, sav), osoby z ograniczonym dostępem nie mogą podejrzeć danych chronionych. W przypadku wybrania odpowiedzi respondenta oznaczonych jako dane osobowe, wyniki są zamaskowane w celu uniemożliwienia jednoznacznej identyfikacji.