W module Export -> Kodowanie pytań otwartych i półotwartych pytania otwarte oznaczone jako dane chronione nie są wyświetlane dla osób z ograniczonym dostępem.