Dostęp do odpowiedzi respondentów

Często w trakcie realizacji badania pozyskiwane są informację, które pozwalają powiązać preferencje respondenta z jego danymi osobowymi (np. numer telefonu, email). Często te dane pozyskiwane są tylko w celach kontrolnych jednakże powinniśmy zadbać o to aby tylko wyznaczone osoby w firmie miały dostęp do pełnych informacji. W tym celu administratorzy mogą zdefiniować kategorie użytkowników, które mogą lub nie powinny mieć dostępu do poufnych danych w bazie wynikowej badania.

W menu Administracja -> Dostęp do modułów możemy określić, które kategorie użytkowników mogą zobaczyć ukryte dane, zaznaczając Dostęp do danych osobowych (pól metryczkowych).

Staraj się ograniczyć liczbę osób z dostępem do danych chronionych do niezbędnego minimum.

Tylko osoby upoważnione przez administratora (ADO) mogą mieć dostęp do danych osobowych.

Podczas tworzenia kwestionariusza skrypter ma możliwość określenia, które zmienne mogą zawierać dane wrażliwe. Możesz to też zrobić klikając na pytanie i zaznaczając Pytanie metryczkowe.

Dostęp do chronionych danych wynikowych powinien być ograniczony tylko do wąskiej grupy osób kontrolujących wywiady. Na etapie analizy wyników, kodowania wyników, rozliczania dostęp powinien być ograniczony.