Dostęp do bazy respondentów

Administratorzy mogą zdefiniować kategorie użytkowników, które mogą lub nie powinny mieć dostępu do chronionych danych w bazie respondentów.

W menu Administracja -> Dostęp do modułów możemy określić, które kategorie użytkowników mogą zobaczyć ukryte dane, zaznaczając Dostęp do danych osobowych (pól w bazie respondentów).

Staraj się ograniczyć liczbę osób z dostępem do danych chronionych do niezbędnego minimum.

Tylko osoby upoważnione przez administratora (ADO) mogą mieć dostęp do danych osobowych.

Podczas importu bazy respondentów możesz określić, które kolumny bazy zawierają dane chronione. Możesz to też zrobić później wybierając Baza -> Definicja pól bazy.

Dostęp do danych respondenta powinny mieć osoby obsługujące bazy. Na etapie analizy wyników, kontroli wywiadów, kodowania wyników dostęp powinień być ograniczony.