Nazwy zmiennych

  1. 1.3.11 Nazwy zmiennych
    1. 1.3.11.1 Batch Edit
    2. 1.3.11.2 W skrypcie

Zostały wprowadzone kolejne zmiany ułatwiające użycie dowolnych nazw zmiennych w dla pytań w kwestionariuszu.