Dostępna jest instalka aplikacji QUESTINNAIRE EDITING TOOL zawierająca Android SDK na stronie www.cadas.pl. Dzięki temu proces konfiguracji stanowiska skryptera został znacznie uproszczony.