Skrypt IVR

  1. 1.3.10 Skrypt IVR
    1. 1.3.10.1 Składnia
    2. 1.3.10.2 Nagrywanie wypowiedzi

Przy pomocy aplikacji QUESTINNAIRE EDITING TOOL możemy utworzyć teraz ankietę IVR gdzie odpowiedzi na pytania udzielane są przez respondenta przy pomocy klawiatury tonowej telefonu (DTMF). Dodatkowo możemy też rejestrować odpowiedzi otwarte nagrywając odpowiednie fragmenty rozmów.