W tabeli prezentującej punkty startowe zaimplementowany jest mechanizm stronicowania. W jednym czasie może być wyświetlonych do 200 rekordów a wczytywanie kolejnych następuje automatycznie po przewinięciu do ostatniego dostępnego wiersza.

Prezentowanie zakresu numerów aktualnie dostępnych wierszy ułatwia operowanie tabelą. Statystyka zawiera również całkowitą liczbę rekordów.