Możliwe jest już używanie opcji aw i nw w skrypcie w odniesieniu do pytań na tym samym ekranie.

Przebudowany został system pobierania informacji o udzielonych odpowiedziach, dzięki czemu odpowiedzi są dostępne od razu z poziomu skryptu na tym samym ekranie.