Wyczyszczenie pamięci RAM w trakcie trwania nagrywania wywiadu (przez użytkownika lub system), powodowało blokadę dostępu do funkcji nagrywania w android i skutkowało brakiem nagrań.

Powyższy przypadek został zabezpieczony i nie powoduje już braku nagrań.