Zaimplementowana została opcja powiększania odstępów między pozycjami kafeterii. Poprawia to czytelność i ułatwia zaznaczanie odpowiedzi.

Funkcja Powietrze definiowana jest tak jak w przypadku badań CAWI, we właściwościach danego pytania.