Zaimplementowany został mechanizm obsługi bazy adresowej (PESEL). Identycznie jak w badaniach CAPI, rekord bazy zostaje zamknięty niezależnie od końcowego wyniku przeprowadzonego wywiadu.