Od API 23 (Android 6.0) zmieniony został w androidzie mechanizm obsługi uprawnień aplikacji. W nowszych urządzeniach potwierdzenie uprawnień nie jest wymagane podczas instalacji aplikacji, natomiast następuje to w momencie uruchomienia funkcji wymagającej tych uprawnień. Co więcej użytkownik w dowolnym momencie może zmienić decyzję i cofnąć zgodę.

Wymusiło to wprowadzenie zabezpieczeń sprawdzających udzielone uprawnienia i zapewnienie odpowiedniego interfejsu obsługi.

Jeżeli ankieter zaznaczy opcję Nie pytaj ponownie i nie udzieli zgody, korzystanie z aplikacji nie będzie możliwe. Aby przywrócić okno z możliwością udzielenia uprawnień należy wejść do ustawień urządzenia (androida), wybrać aplikacje CADAS CAPI lub konkretnego kwestionariusza i wyczyścić dane aplikacji.
W przypadku CADAS CAPI, operacja ta wymusi ponowne podanie danych logowania.