Przy każdym uruchomieniu aplikacji CADAS CAPI sprawdzane i czyszczone są katalogi zawierające pliki tymczasowe i logi aplikacji. Usuwane są pliki nieużywane przez 30 dni.

Dodatkowo podczas synchronizacji sprawdzane są pliki przypisane do projektów. Tutaj również usuwane są pliki nie używane przez 30 dni, jednak nie dotyczy to projektów dostępnych w aplikacji.

Usuwanie projektów wymaga ręcznego potwierdzenia przez ankietera. Komunikat o możliwości usunięcia projektu pojawia się, gdy zmieniona zostaje faza projektu lub ankieter zostaje odpięty od badania.