Nowy wygląd aplikacji

Aplikacja CADAS CAPI została gruntownie przebudowana wizualnie i została dostosowana do stylu material design.

Dodane zostały nowe elementy jak ekran startowy, natomiast elementy dostępne wcześniej, jak synchronizacja czy menu, kompletnie przebudowane.