Poprawiony został wygląd przycisków "Dalej" i "Powrót". Na niektórych urządzeniach tekst nie mieścił się wewnątrz przycisku i był dzielony na dwa wiersze.