Aplikacja szuka rozbieżności danych logowania wykorzystanych do pobrania kwestionariusza i danych aktualnie zalogowanego użytkownika. Dotychczas, w przypadku wykrycia różnicy, ankieter mógł warunkowo zdecydować się na realizację badania mimo błędnych danych. W chwili obecnej taka możliwość została zablokowana.

Wprowadzone zmiany uniemożliwiają realizację badania na innym użytkowniku niż przypisany pierwotnie przez koordynatora.