W starszych urządzeniach wyposażonych w fizyczny przycisk menu, w pasku akcji nie pojawiały się ikony z pozycjami z menu. Niekiedy prowadziło to do problemów ze znalezieniem niektórych funkcji, szczególnie przez początkujących użytkowników.

W chwili obecnej podstawowe funkcję pojawiają się pod postacią ikon na pasku, natomiast pozostałe opcje dostępne są po rozwinięciu przycisku .

Dodatkowo z lewej strony paska umieszczona została strzałka umożliwiająca szybki powrót do poprzedniego okna.