Podczas wypełniania ankiety uczestnik w niewidoczny sposób przekierowany jest na serwer ankietowania CADAS. W momencie gdy uczestnik zrobił przerwę w trakcie wypełniania ankiety i zakończył ankietę dopiero po upływie 30 min, sesja w FoBo ulegała przedawnieniu. Z tego powodu w FoBo nie zapisywała się informacja o wypełnieniu ankiety i system sugerował ponowne wypełnienie kwestionariusza. W chwili obecnej problem jest wyeliminowany, ponieważ sesja jest podtrzymywana do czasu zakończenia ankiety.