Wpisy wprowadzone w zadaniach i w dyskusjach na forum można w tej chwili wyeksportować do pliku XLS.

Wyeksportowane wpisy są pogrupowane według tematu, w kolejności wprowadzania w wątkach, czyli pierwszeństwo mają odpowiedzi na dany wpis. Każdy rekord zawiera informacje o dacie utworzenia, nazwie użytkownika, tytule i treści wpisu, komentarzu i ocenie moderatora.