Dotychczas możliwa była ręczna zmiana zadania w dyskusję. Problemem było to, że zmiana dotyczy od razu wszystkich uczestników i trzeba czekać aż wszyscy udzielą odpowiedzi. Niestety po przełączeniu nie ma gwarancji, że wszyscy uczestnicy powrócą do tego zadania, żeby przeczytać wpisy innych uczestników.

Nowa opcja wprowadza automatyczne przełączenie zadania w dyskusję. Przy wejściu w treść zadania uczestnik nie widzi odpowiedzi innych uczestników. Dopiero po wprowadzeniu odpowiedzi, dyskusja zostaje odkryta i wszystkie komentarze są widoczne.

Ujawnienie wpisów dyskusji przeprowadzane jest osobno dla każdego z uczestników.