Mp3

  1. 1.7 CallSrv
    1. 1.7.1 Mp3
    2. 1.7.2 Obsługa IVR

Dodano możliwość kompresowania nagrań do formatu mp3. W celu ustawienia kompresji mp3 na serwerze skontaktuj się z administratorem systemu.