Obsługa IVR

  1. 1.7 CallSrv
    1. 1.7.1 Mp3
    2. 1.7.2 Obsługa IVR

Dodano wsparcie dla projektów realizowanych techniką IVR. Dzięki temu możliwe jest realizowanie badań gdzie odpowiedzi na pytania udzielane przy pomocy klawiatury tonowej (DTMF) oraz rejestrowane są odpowiedzi tekstowe w formie nagrań.

Przed uruchomieniem badania sprawdź poprawność rozpoznawania kodów DTM gdyż konfiguracja może się różnić w zależności od dostawcy.