Wiadomości SMS

  1. 1.8.2 Wiadomości SMS
    1. 1.8.2.1 SMS Api
    2. 1.8.2.2 Gate SMS

W systemie możemy skonfigurować dostawcę SMS w celu wysyłki wiadomości do ankieterów oraz koordynatorów realizujących badania. Do wyboru mamy 2 dostawców.