Wersje kwestionariusza są wersjonowane podczas operacji online. Pozwala to na prześledzenie zmian wprowadzonych w kwestionariuszu podczas kolejnych publikacji.

Wersje kwestionariusza są przechowywane w Administracja -> Kopie zapasowe projektów. W celu ograniczenia ilości miejsca na dysku wersje te nie zawierają plików audio-wizualnych. Dodatkowo te pliki usuwane są automatycznie po okresie 2 miesięcy.