Dostępna jest instalka na platformę Linux w formie pakietu deb (Debian, Ubuntu). Aby zaistalować RESEARCH OPERATION UTILITY (SCU) na Ubuntu należy wpisać w konsoli następujące komendy:

sudo apt-get install xchm openjdk-8-jre
wget http://www.cadas.pl/download/scu_4.98-1_amd64.deb
sudo dpkg -i scu_4.98-1_amd64.deb