W związku z wprowadzeniem nowej opcji prezentacji ankiety jako osadzonej na stronie (embed), modyfikacji uległo okno generowania linków do ankiety.

Należy pamiętać, że w przypadku linków js nie można stosować aliasów. Linki generowane zmodyfikowanym mechanizmem są automatycznie pozbawiane aliasów.

Dodatkowo, dla lepszego zrozumienia użycia linków js, stworzone zostały strony z podglądem użycia aktywnej ankiety. Podgląd generowany jest po wybraniu opcji Pop-up lub Embed i kliknięciu przycisku Uruchom.