Podczas przekazywania sprzętu do ankietera lub koordynatora wysyłana jest do niego wiadomość email z protokołem przekazania sprzętu. W głównym oknie dodane zostały również dwie nowe listy rozwijane umożliwiające filtrowanie spisu z wykorzystaniem pól status i typ sprzętu.

Dodana została również specjalna procedura zwrotu sprzętu.

Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może w oknie zarządzania wskazać które sprzęty i dlaczego wysłał do centrali

Na przypisaną skrzynkę email zarządzającego sprzętem w centrali, trafia mail z danymi użytkownika i sprzętu

W momencie dostarczenia przesyłki, zarządzający ma możliwość odznaczenia otrzymanych urządzeń (o ile przydzielono mu odpowiednie uprawnienia).

W tym samym czasie wysyłający mailowo otrzymuje potwierdzenie odbioru z protokołem.