Dotychczas przy filtrowaniu należało podać całą treść komórki z bazy. Nowy operator umożliwia wyszukanie części frazy, niezależnie czy jest to początek, środek czy jej koniec. Z polecenia możemy skorzystać w trybie uproszczonym:

oraz w trybie zaawansowanym:

Zmiana dostępna jest zarówno w filtrze przy planowaniu wysyłki wiadomości, jak i przy definicji filtrów bazy.

W dolnej części okna dodana została pomoc przy tworzeniu złożonych filtrów opierających się na statusach wywiadów.