W związku z wprowadzeniem szyfrowania plików wyników w MOBI (*.dats), modyfikacji uległa opcja awaryjnego ich wgrywania.

Zmiana ta ma szczególne znaczenie w przypadku ochrony danych osobowych. Dzięki temu dostęp do danych wrażliwych jest możliwy tylko przez osoby uprawnione, mające nadane odpowiednie uprawnienia w systemie CADAS.