Rozszerzenie zapisu załączonych plików lub nagrań o możliwość wybrania wszystkich pytań w kwestionariuszu. Eliminuje to znacząco czas pobierania plików z projektów z dużą ilością tego typu pytań.