Testowa wersja modułu umożliwiającego sprawdzenie zgodności odpowiedzi zapisanych w wywiadzie. Dzięki temu po zmianach wprowadzonych w kontroli możemy sprawdzić czy są one zgodne z regułami skryptu kwestionariusza.

Algorytm przetwarza wywiad od początku, biorąc pod uwagę nowe odpowiedzi i na tej podstawie określa, w którym pytaniu brakuje odpowiedzi lub wręcz przeciwnie nie powinno już jej być. W wynikach możemy również znaleźć informację o błędnie zaznaczonej kafeterii, która po zmianach jest niedostępna. Wyłapywane są błędne konfiguracje odpowiedzi powodujące zapętlenie się kwestionariusza bez możliwości przejścia do końca. Funkcja komunikuje również błędy przy walidacji danych na określonym ekranie (np. wymuszone sumowanie do 100%). Jeśli wprowadzone zmiany powodują zmianę statusu wywiadu również otrzymamy odpowiedni komunikat.

Niestety na chwilę obecną algorytm nie sprawdza się w kwestionariuszach wykorzystujących do filtrowania pytań lub kafeterii wartości losowanych w skrypcie. Natomiast nie ma problemu z losową kolejnością ekranów w pętlach czy folderach.