Dodana została opcja umożliwiająca sklonowanie projektu, która tworzy wierną kopię projektu. Funkcja ta jest bardzo podobna do operacji Kopiuj projekty, przy czym dodatkowa dodatkowo kopiuje wszystkie dane wynikowe.

Opcja ta jest bardzo przydatna w celach szkoleniowych, kiedy chcemy sprawdzić stan bazy po imporcie dodatkowej próbki danych. Dzięki temu możemy to zrobić na wiernej kopii projektu bez modyfikacji orginalnego projektu.

Opcja może być również wykorzystana w celu rozliczenia projektu ciągłego miesięcznie. W tym celu należy sklonować projekt. Orginalny projekt przłączamy w fazę Projekt zakończony i roliczamy. Projekt skolonowany przełączamy w fazę Faza realizacji i na tej kopii realizujemy kolejny miesiąc.