Podczas walidacji skryptów dodane zostały ostrzeżenia. Na takie ostrzeżenia należy zwrócić uwagę gdyż mogą powodować nieprawidłowe działanie skryptu. W odróżnieniu od błędów pozwalają zapisać wadliwy skrypt.

Dodatkowo w nowej wersji błędy oraz ostrzeżenia wyświetlają się na dolnym pasku okna skryptu.