Obsługa daty i czasu

  1. 1.3.1 Obsługa daty i czasu
    1. 1.3.1.1 Data
    2. 1.3.1.2 Czas
    3. 1.3.1.3 Data i Czas
    4. 1.3.1.4 Interwał

Dodana została do skryptu dodatkowa funkcjonalność umożliwiająca obsługę daty, czasu i interwałów. Dzięki temu możliwe są bardziej skomplikowane operację na datach w prostej i przystępnej formie.

pub d1 = date "2016-05-25";
pub ts = timestamp "2016-05-25 08:48:00";
pub t1 = time "08:48:00";
pub i1 = interval "5 days 3 hours 1 minute";