Dodanie kontrolki time umożliwiającej wprowadzenie czasu. Edycja godziny i minuty jest prosta i intuicyjna dla respondenta przy pomocy strzałek lub z klawiatury.