Przy tworzeniu pliku APK dla wersji standalone mamy teraz możliwość zdefiniowania domyślnych danych logowania niezbędnych do synchronizacji z serwerem.