Testując kwestionariusz przy pomocy podglądu, bardzo pomocne jest uzyskanie dostępu do danych zapisanych w bazie respondentów.

Po wprowadzeniu testowych wartości będą one przekazywane do urządzenia MOBI przy kolejnych uruchomieniach podglądu, bez potrzeby otwierania okna z formularzem.