Usunięta została opcja możliwości tworzenia kwestionariuszy w trybie Old design. Stare projekty są automatycznie konwertowane do stylu wyświetlania właściwego dla CAWI.