W przypadku pracy z projektem który realizowany jest kilkoma technikami np. CAWI i MOBI, mamy możliwość szybkiego przełączania się pomiędzy aktualnymi trybami. Szczególnie istotne jest to przy uruchamianiu podglądu MOBI czy zmianie właściwości pytania (odkrywa parametry specyficzne dla danego trybu ankietowania).